- Edmund Eichler -

in Teplitz geboren, in Zürich verstorben und nach 52 Lebensjahren in dieser
Familiengruft beigesetzt war als Ritter „Raps der Tintenspatz auf Häringstonne“
Mitglied des 1859 in Prag gegründeten Vereins Schlaraffia®, dessen Vorsitz er
1872 übernahm. Unter seiner Ägide, die ein Vierteljahrhundert andauerte, erblühte
Allschlaraffia® mit der Gründung von 108 Reychen (Vereinen) weltweit.
Es gelang ihm, die Reyche Praga, Berolina, Lipsia und Grazia zum Bund Allschlaraffia
zusammen zu führen, dessen ersten drei Concilen er vorsaß. Für seine Verdienste
nannte man ihn ehrfurchtsvoll

- Raps der Große -

 

- Edmund Eichler -

narozen v Teplicích, zemřel v Zurichu a ve svých 52 letech byl uložen do této rodinné
hrobky. Byl členem recesistického spolku Šlarafie, založeného roku 1859 v Praze.
Od roku 1872 stál v jeho čele a vystupoval zde jako Rytíř „Řepka“ Pod jeho egidou,
trvající čtvrt století, Šlarafie vzkvétala.V tomto období bylo založeno 108 nových
poboček (tzv. říší) a Šlarafie se rozšířilado celého světa. Na koncilu v Lipsku roku 1876
se mu podařilo tehdy existující říše sjednotit pod názvem Allschlaraffia a formulovat
organizační zásady, podle kterých je Šlarafieřízena i v současnosti
Kouzlu jeho osobnosti nemohl nikdo odolat.Na výraz úcty k jeho zásluhám byl titulován

- Raps der Große -